نازنین زهرای من

درباره دخترم

کلی حرف قشنگ

دیشب قبل از خواب برام کلی صحبت کردی واطلاعاتتو به رخ کشیدی درختا آب میخورن بزرگ میشن ....میپرسم :چطوری آب میخورن ؟ ...میگی آسمون ابر داره از آسمون بارون میاد درختا آب میخورن... بدون اینکه ازت سوال کنم،خودت میپرسی عسل چطوری درست میشه ....بدون اینکه جواب بدم میگی:زنبور عسل .....همونجوری که بغلم خوابیدی ،بهم نگاه میکنی میگی شباااا ماه وستاره توآسمونه ،روز خورشید میاد ما دست وصورتمونو میشوریم .......دیشب با کمی کار کردن باهات به بابایی میگی  هلو فادر(سلام بابا) مامان به فدات خنده های تو شادی تو دلیل بودن منه ...
13 مرداد 1393

رفع تشنگی ماه رمضان

سلام به همراه های گلم  این مطلبو برای عزیزان روزه داری میزنم که رنگ پریده ولبای خشکشون دم افطار یه دنیا می ارزه سلام به همراه های گلم  این مطلبو برای عزیزان روزه داری میزنم که رنگ پریده ولبای خشکشون دم افطار یه دنیا می ارزه ،اولا بگم بدون شک این روزای طولانی وگرم روزه داری ثواب فوق العاده وبه قولی حکم جهاد داره ،واما یه راه حل فوق العاده برای غلبه بر تشنگی  اینه که: تخم خرفه را نیم کوب کنید وحداقل 3بار وحداکثر 7باربا دوغ بخیسونید[طوری که روی آنها را بگیره]یعنی باراول بذارین کامل به خوردش بره وبار بعد دوباره دوغ بریزین وبارهای بعد هم به همین شکل واز افطار تا سحر سه چهار قاشق بخورین معجزه می کنه ،یه جورایی د...
10 تير 1393
1